Menu nhựa cuốn loxo

Menu nhựa cuốn loxo


Thông số cơ bản

Chất liệu: Giấy xé không rách, Màu in: nhiều màu, Số mặt: 2 mặt, Thời Gian: 6 ngày

Yêu cầu của bạn

Số trang

Kích thước

số lượng