Decal Metalize/Xi


Thông số cơ bản

Chất liệu: Decal Metalize, Màu in: nhiều màu, Số mặt: 1 mặt, Cán màng: không, Thời gian: 5 ngày

Yêu cầu của bạn

Kiểu bế

Kích thước

số lượng