Bao Lì xì


Thông số cơ bản

Màu in: nhiều màu, Số mặt: 1 mặt, Thời Gian: 8 ngày

Yêu cầu của bạn

Chất liệu

Kích thước

Số lượng