Tờ rơi 10x20cm


Thông số cơ bản

Màu in: nhiều màu, Kích thước: 10x20cm, Thời gian: 4 ngày

Yêu cầu của bạn

Chất liệu

Mặt in

số lượng