Danh thiếp- namecard


Thông số cơ bản

Chất liệu: Giấy Couches 300 gsm, Màu in: nhiều màu, Số mặt: 2 mặt, Cán màng: mờ 2 mặt, Thời Gian: 5 ngày

Yêu cầu của bạn

Kiểu bế

Kích thước

số lượng